τι είναι, τι χρησιμεύει και τα οφέλη αυτού του τύπου αξιολόγησης

Εκτίμηση: τι είναι αυτό? Πρέπει να έχετε κάνει ήδη αυτή την ερώτηση, σωστά;

Επίσης γνωστό ως αξιολόγηση προφίλ ή τεστ συμπεριφοράς, το η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο της οργανωτική ψυχολογία χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και διαχείρισης ατόμων.

Κοινός πισίνα τόσο μεγάλων ταλέντων — α μελέτη υποδεικνύει ότι για κάθε ανοιχτή θέση, οι οργανισμοί λαμβάνουν 250 βιογραφικά — η εύρεση του κατάλληλου υποψηφίου είναι η πρόκληση για τους υπεύθυνους προσλήψεων.

Πώς ξέρετε ποιος ταιριάζει καλύτερα; Ίσως το πιο σημαντικό, πώς διασφαλίζετε ότι δεν θα απορρίψετε τον ιδανικό υποψήφιο λόγω τριβών στη διαδικασία επιλογής;

Συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το άρθρο και θα βρείτε τις σωστές απαντήσεις σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις.

Τι είναι το Εκτίμηση?

Είναι ένα εργαλείο συμπεριφοράς που χρησιμοποιείται από το HR για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων σε υποψηφίους και υπαλλήλους. Οι αξιολογήσεις είναι συστηματικές μέθοδοι συλλογής τυποποιημένων δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις δυνατότητες αυτών των επαγγελματιών.

Ο ανάλυση συμπεριφοράς χρησιμοποιείται στην Ε&Α για να προσδιορίσει την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων του υποψηφίου και εκείνων που απαιτούνται από την κενή θέση. Το εργαλείο σάς επιτρέπει επίσης να κατανοήσετε την ικανοποίηση των εργαζομένων και να προσδιορίσετε εάν υπάρχουν ανάγκες εκπαίδευσης.

Για την καλύτερη ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων, ορισμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά τις ασκήσεις αξιολόγησης είναι:

 • καθορίζει τον στόχο των αξιολογήσεων·
 • να προσδιορίσει τα κριτήρια και να τα μοιραστεί με το υποκείμενο με διαφανή τρόπο·
 • δίνουν σχόλια στους αξιολογούμενους για την απόδοσή τους·
 • μοιράζονται με το υποκείμενο τη φύση των εγγραφών που έγιναν και των δεδομένων που συλλέγονται·
 • ενημερώνει το αξιολογούμενο άτομο εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίστηκαν πριν από την αξιολόγηση.

Αξιολόγηση: σημασία της χρήσης του εργαλείου

Για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση, πρέπει να αναλύσει τι λειτουργεί καλά στην εταιρεία και ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση. Και αυτή η ανάλυση επεκτείνεται επίσης στη συμπεριφορά των εργαζομένων και των μελλοντικών εργαζομένων.

Ο οργανισμός πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που ταιριάζουν καλύτερα στις πρακτικές και την κουλτούρα της εταιρείας. Και η χρήση εργαλείων εκτίμησηπου αναλύουν και συλλέγουν σημαντικά δεδομένα για το θέμα, είναι απαραίτητο για αυτό το έργο.

Εάν η χρήση του εκτίμηση είναι ακόμα λίγο ασαφές, ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής του μηχανισμού:

Ας υποθέσουμε ότι ο οργανισμός σας πρέπει να προσλάβει έναν νέο επιχειρησιακό διευθυντή που πρέπει να έχει κάποιες ήπιες και πρακτικές δεξιότητες για να φέρει εις πέρας το έργο του στην εταιρεία.

Με μια αξιολόγηση δεξιοτήτων ή ακόμα και με ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, είναι δυνατό να ακολουθήσουν υποψήφιοι που παρουσιάζουν πιο ακριβείς απαντήσεις και οι οποίοι είναι σύμφωνα με το αναζητούμενο προφίλ.

Ποια είναι τα οφέλη από Εκτίμηση?

Έχουμε ήδη μιλήσει εδώ για το τι είναι και τη σημασία της χρήσης εκτίμηση, τι θα λέγατε τώρα να μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτού του τύπου εργαλείου στη διαδικασία επιλογής σας; Ολοκλήρωση αγοράς!

Βοηθά στη μείωση της κενής θέσης SLA

Ένας από τους κύριους δείκτες στην Ε&Α είναι ο κενή θέση SLA. Δηλαδή το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη της κενής θέσης και την πλήρωσή της.

Η χρήση αξιολογήσεων συμπεριφοράς νωρίς στη διαδικασία μπορεί να απλοποιήσει τη διοχέτευση στρατολόγησης. Άλλωστε, οι διαδικτυακές δοκιμές επιλέγουν ήδη υποψηφίους με το αγώνας ιδανικό για δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται από τη θέση για συνεντεύξεις με HR και διευθυντή.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας πρόσληψης και μείωσης των ημερών από την προκήρυξη έως το κλείσιμο της θέσης!

Προσδιορίζει υποψηφίους με περισσότερα προσόντα

Ακόμη και με ένα βιογραφικό που καλύπτει τις περισσότερες από τις επιθυμητές επαγγελματικές δεξιότητες και σχετική εμπειρία, είναι δύσκολο να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα της καταλληλότητας ενός υποψηφίου για τον ρόλο, κοιτάζοντας μόνο το βιογραφικό του ή μιλώντας μαζί του.

Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης υποψηφίων, μπορείτε να αναγνωρίσετε τους καταρτισμένους επαγγελματίες από την αρχική αίτηση, δίνοντάς τους να δείξουν τις πραγματικές τους δεξιότητες, υπερβαίνοντας την εμπειρία που αναφέρεται στο βιογραφικό τους.

Αυτό σας βοηθά να επιλέξετε από νωρίς τους πιο κατάλληλους υποψηφίους, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε τον χρόνο σας στα σωστά άτομα.

Συμβάλλει στην αμερόληπτη αποφάσεων

Οι διαδικτυακές δοκιμές αξιολόγησης υποψηφίων μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της μεροληψίας πρόσληψης. Σε μια μελέτη του 2019, το Agency Central διαπίστωσε ότι το 96% των υπαλλήλων προσλήψεων πιστεύουν ότι η ασυνείδητη προκατάληψη είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει τη διαδικασία πρόσληψης.

Τελικά, μειώστε την προκατάληψη πρόσληψης θα σας βοηθήσει να προσλάβετε πιο διαφορετικούς υποψηφίους.

Επιτρέπει την πρόσληψη βάσει πολιτισμού

Μέρος της οικοδόμησης μιας ποικιλόμορφης και ολοκληρωμένης ομάδας στην εργασία είναι να δοθεί προτεραιότητα στην εταιρική κουλτούρα. Οι δοκιμές του εκτίμηση συμβάλλουν στον εντοπισμό υποψηφίων που προσθέτουν στην κουλτούρα της εταιρείας σας.

Κατανοώντας ποιες είναι οι αξίες των υποψηφίων και οι τάσεις συμπεριφοράς τους – και όχι απλώς κάνοντας υποθέσεις γι ‘αυτούς – θα προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους υποψηφίους που μοιράζονται βασικά σημεία οργανωσιακής κουλτούρας και που μπορούν να φέρουν καλές προοπτικές στην επιχείρηση.

Πώς να εφαρμόσετε το εκτίμηση στο R&S σας;

Μέχρι στιγμής, έχουμε καλύψει τα τεχνικά ζητήματα της χρήσης αξιολογήσεων συμπεριφοράς. Πρέπει να αναρωτιέστε: πώς να τα κάνετε πρακτική στη διαδικασία επιλογής σας;

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες και την κουλτούρα του οργανισμού σας. Όλα αυτά τα σημεία πρέπει να έχουν προηγουμένως διαστασιολογηθεί και δομηθεί, πριν δημιουργήσετε το τεστ που θα αξιολογήσει τους υποψηφίους σας.

Πριν από την πανδημία, υπήρχαν ακόμη λίγοι οργανισμοί που έκαναν αυτά τα τεστ με τον παραδοσιακό τρόπο, με χαρτί και στυλό κατά τη φάση της συνέντευξης των υποψηφίων. Αν αυτή η κατάσταση ήταν ήδη σπάνια στο παρελθόν, στον κόσμο μετά τον Covid σχεδόν δεν υπάρχει.

Η πιο συνηθισμένη είναι η εφαρμογή εικονικών δοκιμών στα αρχικά στάδια της διοχέτευσης πρόσληψης. Αυτές οι εικονικές αξιολογήσεις μπορούν να ανιχνεύσουν το προφίλ συμπεριφοράς του υποψηφίου – αναλυτή, επικοινωνιολόγο, εκτελεστή και σχεδιαστή, καθώς και να προβλέψουν ορισμένες από τις συμπεριφορές του επαγγελματία.

Εταιρείες που χρησιμοποιούν λογισμικό πρόσληψης και επιλογής Κενές Θέσεις για Επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία του δίσκου για να πρόσβαση στα σημεία συμπεριφοράς του υποψηφίου στην πρώτη φάση της πρόσληψης.

Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι εκτίμηση?

Όπως αναφέραμε στην αρχή αυτού του άρθρου, η αξιολόγηση συμπεριφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από την πρόσληψη και την επιλογή. Παρακάτω, επισημαίνουμε τους κύριους τύπους αξιολόγησης και τους στόχους τους:

Προσωπικότητα

Αυτές οι αξιολογήσεις προσδιορίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου.

Στόχος: Μάθετε περισσότερα για τη συμπεριφορά του υποψηφίου πριν τον προσλάβετε.

Επάρκεια

Τα τεστ ικανοτήτων αξιολογούν τις πραγματικές δεξιότητες των υποψηφίων (και των εργαζομένων) σε ορισμένες εργασιακές καταστάσεις. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης αναδεικνύει τόσο τις συναισθηματικές όσο και τις τεχνικές δεξιότητες των επαγγελματιών που αξιολογούνται.

Στόχος: Μάθετε εάν οι υποψήφιοι έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από την κενή θέση.

Εάν η αξιολόγηση χρησιμοποιείται με υπαλλήλους, βοηθά στον εντοπισμό των δεξιοτήτων που πρέπει να εργαστούν και στην πιθανή σημαντική εκπαίδευση για ανάπτυξη.

πολιτισμική προσαρμογή

Κατά την πρόσληψη νέων επαγγελματιών, ιδανικά, ο οργανισμός θα πρέπει να ευθυγραμμίζει την κουλτούρα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και την αποστολή του με εκείνες των νέων εργαζομένων και οι αξιολογήσεις συμπεριφοράς μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το ταίριασμα.

Στόχος: Εύρεση υποψηφίων που είναι αφοσιωμένοι στις αξίες, την αποστολή και τις πεποιθήσεις του οργανισμού.

Ικανοποίηση

Εργαλεία του εκτίμηση Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ικανοποίησης και της ευτυχίας των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο.

Στόχος: Οι αξιολογήσεις βοηθούν στη μέτρηση του οργανωτικού κλίματος της εταιρείας και του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα διαχείρισης ατόμων αναγνωρίζονται από τους εργαζόμενους. Αυτά τα δεδομένα θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε τα επόμενα βήματα για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ταλέντων του οργανισμού.

Ποια είναι τα εργαλεία Εκτίμηση?

Η εύρεση του καταλληλότερου υποψηφίου μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τον επιθυμητό. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή και χρήμα. Αλλά η σύσταση μιας κακής μίσθωσης μπορεί να είναι ακόμη πιο ακριβή.

Επομένως, η χρήση εργαλείων για τη βελτιστοποίηση αυτής της διαδικασίας, όπως π.χ εκτίμηση, είναι περισσότερο από το προτεινόμενο. Οι κριτικές αποτελούν ήδη μέρος της σύγχρονης τελετουργίας προσλήψεων και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • πιο ολοκληρωμένος έλεγχος για την αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων·
 • αυξημένη παραγωγικότητα υπαλλήλων προσλήψεων·
 • εστίαση σε κατάλληλους υποψηφίους·
 • απλοποιημένη συλλογή δεδομένων·
 • περισσότεροι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χωρίς να αυξήσουν τον φόρτο εργασίας του υπεύθυνου προσλήψεων.
 • βρείτε την καλύτερη αντιστοιχία των υποψηφίων για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Τι θα λέγατε να αποφασίσετε ποιο θα είναι το μοντέλο σας εκτίμηση? Ακολουθούν ορισμένες επιλογές που έχουμε παραθέσει για εσάς:

ΔΙΣΚΟΣ

Ορισμένες θέσεις εργασίας απαιτούν επιθετικούς, προσανατολισμένους στο στόχο τύπους προσωπικότητας. άλλοι ταιριάζουν καλύτερα σε προσεκτικούς, στοχαστικούς και προσανατολισμένους στη λεπτομέρεια άτομα.

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης παρέχει πληροφορίες για το προφίλ κάθε υποψηφίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Θα γνωρίζετε εάν ο υποψήφιος σας είναι:

Αξιολόγηση Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Το εργαλείο αξιολόγησης συναισθηματικής νοημοσύνης επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τις αδυναμίες τους και αυτές να αναπτύξουν.

Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων στον οργανισμό, υποστηρίζοντας ηγέτες και επαγγελματίες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Εκτίμηση των δεξιοτήτων

Θέλετε να μετρήσετε δεξιότητες όπως η συλλογιστική, η επίλυση προβλημάτων και οι συναισθηματικές δεξιότητες των υποψηφίων ή των υπαλλήλων σας; Ο εκτίμηση των ικανοτήτων είναι το συνιστώμενο εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εκτός από την ανάλυση σκληρών και μαλακών δεξιοτήτων, η αξιολόγηση υποδεικνύει επίσης το προφίλ συμπεριφοράς των επαγγελματιών που πραγματοποιούν το τεστ.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το εργαλείο προσφέρει μια επισκόπηση του επαγγελματία, εστιάζοντας σε χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοσή του/της, χωρίς να σταματά σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Τώρα που ξέρετε πώς να αξιολογήσετε το προφίλ των υποψηφίων και των εργαζομένων, κατανοούν τα πάντα για τη διαχείριση ταλέντων και πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *