Πώς να προσλάβετε νέο μαθητευόμενο; Καταλάβετε πώς λειτουργεί!

Το πρόγραμμα Professional Learning θεσπίστηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2000 μέσω του νόμου 10.097/00. Αυτή η νομοθεσία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νέους Βραζιλιάνους να βρουν μια πρώτη ευκαιρία στην αγορά εργασίας. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, το πρόγραμμα έχει αποδειχθεί επιτυχημένο. Δεδομένου αυτού, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε πώς να προσλάβετε έναν νέο μαθητευόμενο.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς να πραγματοποιήσετε αυτό το είδος προσλήψεων. Θα δείξουμε επίσης τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής νέων επαγγελματιών στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Ακολουθήστε τα επόμενα θέματα!

Πώς να προσλάβετε έναν νέο μαθητευόμενο;

Σύμφωνα με την έρευνα “Διάγνωση της ένταξης των νέων Βραζιλιάνων στην αγορά εργασίας σε ένα πλαίσιο κρίσης και μεγαλύτερης ευελιξίας», που παρήχθη από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Έρευνας (Ipea) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), η αμοιβή του Το επάγγελμα μεταξύ των νέων επαγγελματιών της Βραζιλίας είναι 48,5%.

Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της ομάδας εργαζομένων –πάνω από το 50%– εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. Δυστυχώς, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 έχουν κάνει αυτό το σενάριο ακόμη χειρότερο.

Ωστόσο, οι εταιρείες μπορούν να κάνουν πολλά για τους νέους που θέλουν μια ευκαιρία να δείξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ένας από τους τρόπους είναι η πρόσληψη τους μέσω του προγράμματος νεαρών μαθητευόμενων.

Τι είναι το πρόγραμμα νέων μαθητευόμενων;

Το πρόγραμμα νέων μαθητευομένων είναι α Έργο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης που στοχεύει να συμπεριλάβει νέους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό θεσμοθετήθηκε μέσω του Νόμου 10.097/2000 – γνωστός ως Μαθησιακός Νόμος.

Μέσω αυτής της ένταξης, οι νέοι λαμβάνουν εκπαίδευση, προσόντα και εμπειρία για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο μαθητευόμενος πρέπει να εγγραφεί σε ένα προπαρασκευαστικό μάθημα μαθητείας στο οποίο αποκτά θεωρητικές διδασκαλίες. Το πρακτικό μέρος πραγματοποιείται εντός εταιρείας.

Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος νέων μαθητευόμενων είναι δύο χρόνια. Μετά από αυτό το διάστημα, εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία μπορεί να προσλάβει τον νέο. Αρκεί να είσαι άνω των 16 ετών και η δουλειά να μην είναι νυχτερινή, επικίνδυνη ή ανθυγιεινή μέχρι να φτάσεις τα 18. Εξάλλου, τόσο το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα της Βραζιλίας όσο και η Ενοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας (CLT) απαγορεύουν στους ανηλίκους να εργάζονται – εκτός από το πρόγραμμα νεαρών μαθητευόμενων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είσαι νέος μαθητευόμενος;

Για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα νέων μαθητευόμενων, ο συμμετέχων πρέπει:

 • Να έχετε ελάχιστη ηλικία 14 ετών και μέγιστη ηλικία 24 ετών – η εταιρεία μπορεί να καθορίσει τα ελάχιστα και τα μέγιστα όρια εντός αυτών των ηλικιακών ομάδων.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, να παρακολουθούν τη βασική εκπαίδευση ή να έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο.
 • Παρουσιάστε καλή επίδοση και σχολική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 428 του CLT, οι μαθητευόμενοι με σωματική αναπηρία μπορούν να προσληφθούν σε οποιαδήποτε ηλικία, καθώς ο νόμος δεν ορίζει όριο ηλικίας.

Μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει;

Αν και οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να προσλάβει έναν νέο μαθητευόμενο, ο νόμος υποχρεώνει μόνο όσους έχουν επτά ή περισσότερους υπαλλήλους σε λειτουργίες που απαιτούν επαγγελματική κατάρτιση. Από την άλλη, αυτή η πρόσληψη είναι προαιρετική για μικρούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Επίσης, σύμφωνα με το CLT, η ελάχιστη ποσόστωση προσλαμβανόμενων μαθητευόμενων πρέπει να είναι 5% και η μέγιστη 15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με βάση τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που εκτελούν λειτουργίες που απαιτούν επαγγελματική κατάρτιση.

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός εσωτερικού προγράμματος μαθητευόμενων νέων είναι η εγγραφή σε μια ειδική οντότητα, όπως η Εθνική Υπηρεσία Βιομηχανικής Μαθητείας (SENAI) και η Εθνική Υπηρεσία Εμπορικής Μαθητείας (SENAC).

Υπάρχουν όμως και τεχνικές σχολές και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα εγγεγραμμένα στα Περιφερειακά Συμβούλια για τα Δικαιώματα των Παιδιών και Εφήβων. Για να επικυρώσει την πρόσληψη, η εταιρεία πρέπει ακόμα να σημειώσει στο βιβλίο εργασίας του νέου ατόμου σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα.

νόμος της μάθησης

Ο νόμος περί μαθητείας απαιτεί από την εταιρεία να συνάψει ειδική γραπτή σύμβαση εργασίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Προθεσμία για την πρόσληψη του νεαρού μαθητευόμενου.
 • Λειτουργία προς άσκηση.
 • Ημέρα εργασίας;
 • Μισθός;
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο της εταιρείας όσο και του νέου που προσλαμβάνεται.

Και πώς λειτουργεί η εργάσιμη μέρα; Για τους νέους μαθητευόμενους που φοιτούν στο δημοτικό, η περίοδος εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες την ημέρα. Για όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο, το ανώτατο όριο είναι οκτώ ώρες την ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις ώρες αυτές υπολογίζονται οι ώρες που αφιερώνονται στη θεωρητική μάθηση.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο νόμος απαγορεύει την παράταση και την αποζημίωση των ωρών εργασίας. Επομένως, στο πρόγραμμα νέων μαθητευομένων δεν υπάρχουν υπερωρίες ή τράπεζα ωρών.

Όσον αφορά τις αποδοχές, η εταιρεία πρέπει να τις υπολογίσει με βάση το προβλεπόμενο κατώτατο ωρομίσθιο, εάν υπάρχει, στο κατώτατο όριο μισθών του κράτους. Αυτός ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις συνολικές ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αμειβόμενων ωρών, των αργιών και των θεωρητικών μαθημάτων.

Μεταξύ των βασικών δικαιωμάτων του νεαρού μαθητευόμενου είναι:

 • Κουπόνια μεταφοράς;
 • Μηνιαία είσπραξη του 2% του Ταμείου Αποζημίωσης Απόλυσης (FGTS).
 • Διακοπές, όπου η εταιρεία πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να χορηγεί διακοπές σε μαθητές μαθητευόμενους μαζί με σχολικές διακοπές.
 • Δεκατρείς πρώτος μισθός.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πρόσληψης ενός νεαρού μαθητευόμενου;

Δεν ωφελούνται μόνο οι νέοι νεοσύλλεκτοι. Για τις εταιρείες, το πρόγραμμα νέων μαθητευόμενων προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα. Ας δούμε μερικά από αυτά.

φορολογικά πλεονεκτήματα

Μέσω της υιοθέτησης του προγράμματος για νέους μαθητευόμενους, ο οργανισμός λαμβάνει φορολογικά κίνητρα, όπως μείωση των πληρωμών FGTS.

Η καταγγελία του ανηλίκου μαθητευόμενου μπορεί να συμβεί μόνο με τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή μέσω της αίτησης παραίτησης του ανηλίκου. Συνεπώς, σε περιπτώσεις καταγγελίας λόγω καταγγελίας σύμβασης, η εταιρεία δεν θα υπόκειται σε:

 • Πληρωμή προστίμου τερματισμού.
 • Πληρωμή προειδοποίησης.

Κοινωνική προσφορά

Ένα άλλο πλεονέκτημα για την εταιρεία είναι η ευκαιρία να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των νέων και των οικογενειών τους. Δεδομένου ότι, εκτός από την προσφορά επαγγελματικής κατάρτισης, ο οργανισμός μεταφέρει ένα μηνιαίο εισόδημα που βοηθά στην κοινωνική συντήρηση των εργολάβων και των οικογενειών τους.

Τεχνική κατάρτιση μαθητών

Οι νέοι μαθητευόμενοι μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν στην πράξη τις τεχνικές που μαθαίνουν στα επαγγελματικά μαθήματα. Για τις εταιρείες, αυτό σημαίνει ένα καινοτόμο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό για την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών σε εσωτερικές διαδικασίες.

συμπέρασμα

Μπορούμε να πούμε ότι οι εταιρείες που υιοθετούν τις βέλτιστες κοινωνικές πρακτικές, όπως το πρόγραμμα νέων μαθητευόμενων, βλέπουν αρκετές θετικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κερδοφορία και αξία αγοράς. Από την άλλη, δίνεται η ευκαιρία στους νέους επαγγελματίες να αλλάξουν τη ζωή τους μέσα από τον πιο ευγενή δρόμο: την εργασία.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *