Πρόσληψη και επιλογή εξ αποστάσεως – 5 πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας

Ο εξ αποστάσεως πρόσληψη και επιλογή Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εταιρείες που θέλουν να ξεχωρίσουν στην αγορά. Με την πρόοδο του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, νέοι τρόποι στρατολόγησης ταλέντων έχουν γίνει πιο συνηθισμένοι, συμπεριλαμβανομένου αυτού. Είναι δυνατή η επιλογή και η πραγματοποίηση των πρώτων επίσημων επαφών με τον υποψήφιο χωρίς συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, η οποία συχνά είναι περιττή και χωρίς εγγυήσεις. Επιπλέον, η απομακρυσμένη πρόσληψη και επιλογή προσφέρει πλεονεκτήματα που δεν έχουν άλλες μορφές, όπως θα δούμε παρακάτω.

Καινοτομία στις προσλήψεις και την επιλογή

Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διαφοροποίησης της αγοράς, καθώς και την πρόσληψη των καλύτερων επαγγελματιών ταλέντων. Στο τμήμα HR, αυτό δεν διαφέρει. Η εταιρεία που επενδύει στην καινοτομία και τα εργαλεία με τεχνολογία που εφαρμόζεται με σκοπό την ολοκλήρωση διαδικασιών πρωτοστατεί. Αυτό συμβαίνει με την πρόσληψη και την επιλογή.

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα που προσφέρονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι η εξ αποστάσεως στρατολόγηση και επιλογή. Η πρόταση έχει πολλά οφέλη. Μεταξύ αυτών, η αναζήτηση επαγγελματιών που έχουν διατεθεί σε άλλες περιοχές και η μεγαλύτερη εμβέλεια στη δημοσιοποίηση των κενών θέσεων και της ίδιας της επωνυμίας.

Η θέσπιση προηγούμενης ανάγνωσης για τους υποψηφίους ακόμη και πριν από τη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο και την πρόσληψη είναι ένα άλλο πλεονέκτημα. Η εξ αποστάσεως στρατολόγηση αποφεύγει επίσης κοινά λάθη στις αρχικές επαφές της διαδικασίας επιλογής – όπως η μη εφαρμογή τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου, η μη παροχή επαρκούς ανατροφοδότησης στον υποψήφιο από την πρώτη στιγμή, η επιλογή υποψηφίων των οποίων το βιογραφικό έχει προφανώς να κάνει με το προφίλ, αλλά στην πράξη το προφίλ δεν πληροί τις προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων. Η καινοτομία είναι το σύνθημα σε έναν κόσμο που συνεχώς μεγαλώνει. Και το ανθρώπινο δυναμικό έχει επίσης αυτή την ανάγκη για καινοτομία.

Επιλέξτε ένα εργαλείο απομακρυσμένης πρόσληψης και επιλογής

Υπάρχουν πολλές προσφορές εργαλείων πρόσληψης και επιλογής στην αγορά. Ωστόσο, δεν ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες που οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στη διαδικασία επιλογής. Πολλοί εξακολουθούν να μην προσφέρουν διαδικτυακούς πόρους για επιλογή απόστασης. Ο καλύτερος πόρος απομακρυσμένης πρόσληψης και επιλογής είναι αυτός που:

  • Μπορεί να προσαρμοστεί στο προφίλ της ομάδας προσλήψεων (των χρηστών της).
  • Να είστε προσαρμόσιμοι και βοηθήστε στην προώθηση της εταιρείας μέσω αυτής της διαδικασίας.
  • Να έχετε ενσωματωμένους πόρους στο διαδίκτυο, σε μια δυναμική πλατφόρμα που κατανοεί όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.
  • Συμμορφωθείτε με τον τύπο της εταιρικής επικοινωνίας που υιοθετεί η εταιρεία.
  • Χρησιμοποιήστε έξυπνες ρουτίνες διαχείρισης της διαδικασίας επιλογής, εφαρμόζοντας τους πιο καινοτόμους πόρους στον τομέα της πληροφορικής – Τεχνολογίας Πληροφορικής για την ταξινόμηση των υποψηφίων για τη διαφημιζόμενη θέση.
  • Γίνετε ολοκληρωμένοι στο διαδίκτυο, προσεγγίζοντας ένα ποικίλο κοινό αλλά ειδικά για τη δουλειά.
  • Έχετε πόρους για τη διαφήμιση κενών θέσεων, την εγγραφή βιογραφικών και την αναζήτηση ταλέντων.
  • Επιτρέψτε την εφαρμογή διαδικτυακών δοκιμών, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων μέσω παρουσίασης βίντεο.
  • Προσφέρετε πόρους μέτρησης για όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Επιλέξαμε 5 πλεονεκτήματα που μπορεί να κερδίσει η εταιρεία σας από την εξ αποστάσεως πρόσληψη και επιλογή. Θα δείξουμε παρακάτω πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία με μεγαλύτερο πλεονέκτημα στη διαφοροποίηση της διαδικασίας επιλογής.

1) Αποτελεσματική διάδοση των κενών θέσεων στο Διαδίκτυο

Πέρασαν οι εποχές που οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν έντυπα μέσα (όπως εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.) για να δημοσιοποιήσουν κενές θέσεις με πολύ περιορισμένο χώρο για δημοσίευση. Επίσης, είναι ολοένα και λιγότερο σύνηθες οι υποψήφιοι να στέλνουν έντυπα βιογραφικά στα front desks των εταιρειών, χαρακτηρίζοντας μια αναποτελεσματική, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Συχνά οι ιδανικοί υποψήφιοι δεν επιτυγχάνονταν με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο και αναπόφευκτα συνέβησαν πολλά λάθη τη στιγμή της επιλογής.

Με τη διάδοση του διαδικτύου και των νέων μέσων επικοινωνίας, οι εταιρείες προσέγγισαν μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών για τις διαφημιζόμενες θέσεις εργασίας τους και περισσότερη ποιότητα και διεκδίκηση στην επιλογή, όλα με χαμηλότερο κόστος. Πιο εστιασμένες και συγκεκριμένες διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλότητα.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες για απομακρυσμένη πρόσληψη και επιλογή δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά αυτό το τμήμα έχει εξελιχθεί σημαντικά, επιτρέποντας στις εταιρείες και στους υπεύθυνους προσλήψεων μεγαλύτερη προσαρμογή της διαδικασίας και τη δυνατότητα διαφήμισης κενών θέσεων σε διαφορετικά κανάλια και ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η περίπτωση των ιστοσελίδων εργασίας και των κοινωνικών δικτύων (κυρίως εκείνων με εταιρική εστίαση). Η χρήση λογισμικού πρόσληψης και επιλογής επιτρέπει την ενσωμάτωση με τοποθεσίες εργασίας και ορισμένα εταιρικά κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που αυξάνει τη διάδοση της κενής θέσης. Επιπλέον, υπάρχει μια σελίδα καριέρας που αναπτύχθηκε από αυτό το λογισμικό, όπως η σελίδα «Εργασία μαζί μας» στον εταιρικό ιστότοπο, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόρο στο μοντέλο. επωνυμία εργοδότηδηλαδή για την ενίσχυση της επωνυμίας ή του παραδοσιακού, καθώς και μέσο προσέλκυσης εγγραφών και παρακολούθησης των διαδικασιών επιλογής.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη που εφαρμόζεται στην αναζήτηση υποψηφίων για διαφημιζόμενες κενές θέσεις και αντίστροφα. Οι δυναμικές και έξυπνες τεχνολογικές προσεγγίσεις, όπως η μηχανική μάθηση, επιτρέπουν στα συστήματα να διασταυρώνουν δεδομένα με μεγαλύτερη χρήση για τη διαδικασία επιλογής.

Οι άνθρωποι παραμένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο το 1/3 του χρόνου τους, εκτελώντας μια σειρά από δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για διαθέσιμες κενές θέσεις. Και οι εταιρείες δεν μπορούν να αγνοήσουν τη συμπεριφορά των χρηστών του Διαδικτύου όταν σχεδιάζουν τις διαφημίσεις τους για κενές θέσεις. Η εξ αποστάσεως στρατολόγηση και επιλογή χαρακτηρίζεται επί του παρόντος από τη χρήση διαφορετικών ολοκληρωμένων ψηφιακών μέσων και ψηφιακής νοημοσύνης.

2) Χρήση διαφορετικών ψηφιακών μέσων και μεθόδων επιλογής

Η ανατροφοδότηση και η αλληλεπίδραση με τους υποψηφίους απέκτησαν επίσης σημαντικά εργαλεία, όπως διαδικτυακές δοκιμές και ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις μέσω παρουσίασης βίντεο, μεταξύ άλλων συσκευών. Αυτοί οι πόροι προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στην εξ αποστάσεως διαδικασία πρόσληψης και επιλογής. Ο υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να εξερευνήσει διαφορετικές δυναμικές, πόρους και γλώσσα για διαφορετικά είδη κοινού. Αυτό σας επιτρέπει να διαφοροποιήσετε την επιλογή σας. Εγγυάται επίσης μια νέα προοπτική σε ολόκληρη τη διαδικασία επιλογής.

3) Μείωση κόστους για την εταιρεία

Η μείωση του κόστους είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να τονίσουμε. Για παράδειγμα, από τον υποψήφιο, καθώς δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση του προγράμματος σπουδών, οι φάκελοι και η φυσική παράδοση σε εταιρείες. Ο επαγγελματίας δεν αφιερώνει περισσότερο χρόνο μετακινούμενος μεταξύ μιας εφαρμογής και μιας άλλης.

Για τις εταιρείες, η απομακρυσμένη πρόσληψη και επιλογή προσφέρει τουλάχιστον 80% μείωση κόστους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής – όπως, για παράδειγμα, υπάρχει οικονομία στη διαφήμιση της κενής θέσης, καθώς υπάρχει τεράστια ενοποίηση και εύρος γνωστοποίησης, εξοικονόμηση χρόνου λειτουργίας για τους υπαλλήλους προσλήψεων, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για την πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλώντας τα πιο κατάλληλα άτομα για τη θέση για συνέντευξη. Επιπλέον, ο υποψήφιος επωφελείται επίσης από την εξοικονόμηση οικονομικών και χρονικών πόρων. Όλα αυτά είναι δυνατά με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και ενσωμάτωσης σε όλη τη διαδικασία.

4) Πιο εξανθρωπισμένη και δυναμική εξυπηρέτηση

Η εξ αποστάσεως στρατολόγηση και επιλογή είναι επίσης χαρακτηριστικό των εταιρειών που διενεργούν διαχείριση υψηλών επιδόσεων και που ακολουθούν μια πιο ανθρώπινη και καινοτόμο οργανωτική προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο, το να προσφέρει στους υποψηφίους του μια ικανοποιητική εμπειρία συμβάλλει σε μια διαδικασία επιλογής αριστείας.

Η εξ αποστάσεως στρατολόγηση και επιλογή δεν εμποδίζει (και μάλιστα προτείνει) την επιλογή πρόσωπο με πρόσωπο. Όμως, ένα από τα οφέλη που φέρνει αυτή η πρακτική είναι η βελτιστοποίηση χρόνου, η μείωση του κόστους και η τυποποίηση της διαδικασίας. Επιπλέον, επιτρέπει προηγούμενες αξιολογήσεις – μειώνοντας τη συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων. Αυτά είναι μερικά μόνο πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση υψηλής απόδοσης και την εξ αποστάσεως στρατολόγηση και επιλογή υψηλής απόδοσης.

5) Διεκδικητικός σχεδιασμός και παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής

Ο προγραμματισμός της διαδικασίας επιλογής είναι πολύ σημαντικός για να προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Όταν ο υπεύθυνος προσλήψεων έχει περισσότερους πόρους, είναι επίσης σε θέση να δημιουργήσει επαρκή προγραμματισμό. Μπορεί να εξετάσει διάφορες πτυχές της κενής θέσης και το επιθυμητό προφίλ του υποψηφίου.

Όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μια απομακρυσμένη πλατφόρμα πρόσληψης και επιλογής, θα υπάρχουν περισσότερες προϋποθέσεις για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων σε λιγότερο χρόνο, με χαμηλότερο κόστος. Αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες και λογισμικό προσφέρουν διαφορετικές λειτουργίες για κάθε στάδιο επιλογής σε ένα μέρος. Αυτό καθιστά ακόμα πιο εύκολο όταν κατευθύνετε την ομάδα προσλήψεων της εταιρείας προς πιο δυναμική εργασία.

Η παρακολούθηση αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με πολύ απλούστερο τρόπο, όταν υπάρχουν σωστά καθορισμένοι δείκτες στη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής και των κενών θέσεων και η δυνατότητα αναφορών διαδικασίας. Αυτό επιτρέπει στους διευθυντές και τους υπεύθυνους προσλήψεων να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον και να κατευθύνουν ανοιχτές διαδικασίες επιλογής με μεγαλύτερη ευελιξία.

Γνωρίστε το λογισμικό πρόσληψης και επιλογής Empregare

Ένα από αυτά τα αποτελεσματικά εργαλεία για απομακρυσμένη πρόσληψη και επιλογή είναι το λογισμικό Empregare Recruitment and Selection. Είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε εσάς και την εταιρεία σας να προσέλκυση, οργάνωση, εξορθολογισμός και μετρήσει όλη τη διαδικασία επιλογής.

Φανταστείτε να συγκεντρώνετε λειτουργίες όπως οι αναρτήσεις εργασίας και η παρακολούθησή τους, η αναζήτηση υποψηφίων σε μια βάση δεδομένων, η συλλογή βιογραφικών, η διεξαγωγή δοκιμών και ερωτηματολογίων, η συνέντευξη μέσω παρουσίασης βίντεο και άλλα βήματα επιλογής. Τώρα αυτό είναι δυνατό με ένα ενσωματωμένο και ασφαλές εργαλείο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Αποκτήστε πρόσβαση σε αυτόν τον σύνδεσμο και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη του λογισμικού Empregare Recruitment and Selection. Φροντίστε να επικοινωνήσετε για να προγραμματίσετε ένα demo!

Σας άρεσε το άρθρο σχετικά με τα πλεονεκτήματα της απομακρυσμένης πρόσληψης και επιλογής; Αφήστε ένα σχόλιο ακριβώς από κάτω. Μοιραστείτε αυτό το περιεχόμενο στα κοινωνικά σας δίκτυα!

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *