Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες στο 4ο τρίμηνο του έτους

Ανακαλύψτε τις πιο σχετικές ημερομηνίες όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις για το 4ο τρίμηνο του έτους, τόσο για αυτοαπασχολούμενους όσο και για εταιρείες.

3 Σημαντικές Ημερομηνίες για Ανεξάρτητους Εργαζόμενους

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος ή ENI (Ατομικός Επιχειρηματίας), αυτές είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζετε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους:

1. Εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση

Στις 20 Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να καταβάλλουν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Άμεση Κοινωνική Ασφάλιση για να παραδώσετε το τριμηνιαίο αντίγραφο και να κάνετε μηνιαίες πληρωμές.

2. Τριμηνιαία Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να δηλώνουν τις αποδοχές τους κάθε τρεις μήνες. Έτσι, κατά τον μήνα Οκτώβριο πρέπει να υποβληθεί δήλωση εισοδήματος που αποκτήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Εάν χρειάζεται να διορθώσετε τα στοιχεία της δήλωσης, μπορείτε να το κάνετε μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου. Γνωρίστε τα βήματα για την υποβολή της τριμηνιαίας κατάστασης στην Κοινωνική Ασφάλιση.

3. Περιοδική Δήλωση και Καταβολή Φ.Π.Α

Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας και δεν εμπίπτετε στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ, θα πρέπει να υποβάλετε περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Το συνηθέστερο είναι η υπαγωγή στο κανονικό τριμηνιαίο καθεστώς, δηλαδή η παράδοση της περιοδικής δήλωσης και η εκάστοτε πληρωμή των υπολογιζόμενων ποσών μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Η Εφορία (Α.Τ.) απλοποιεί τη διαδικασία μέσω του αυτόματου ΦΠΑ, με την προσυμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης. Για να επωφεληθείτε από αυτήν τη δυνατότητα, δεν μπορείτε να έχετε οργανωμένη λογιστική και δεν μπορείτε να διαμένετε εκτός της χώρας, μεταξύ άλλων απαιτήσεων. Συμβουλευτείτε το έγγραφο ΑΤ για τον αυτόματο ΦΠΑ.

6 Σημαντικές ημερομηνίες για εταιρείες

Κατά το 4ο τρίμηνο του έτους, υπάρχουν ορισμένες φορολογικές δεσμεύσεις και πληρωμές φόρων με τις οποίες όλες οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, και συγκεκριμένα:

1. Μηνιαία Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Είναι μια κατάσταση που περιέχει πληροφορίες για το εισόδημα και τις αντίστοιχες παρακρατήσεις φόρων, τις κρατήσεις που γίνονται σε σχέση με τις υποχρεωτικές εισφορές στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και τα νομικά υποσυστήματα υγείας και τις συνδικαλιστικές εισφορές, που πρέπει να υποβάλλονται κάθε μήνα. Η δήλωση για τον προηγούμενο μήνα πρέπει να υποβληθεί στην πύλη DMR έως τις 10 Οκτωβρίου, 10 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου. Μάθετε πώς να συμπληρώνετε σωστά τη Μηνιαία Κατάσταση Εισοδήματος.

2. Κοινοποίηση Τιμολογίων και Αρχείο SAF-T

Τα στοιχεία των τιμολογίων πρέπει να κοινοποιούνται με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, στον ιστότοπο της Φορολογικής Αρχής, από εταιρείες που έχουν την έδρα, την εγκατάσταση, το στάβλο ή τη φορολογική τους κατοικία στην πορτογαλική επικράτεια και που πραγματοποιούν συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ. Για παράδειγμα, κοινοποιήστε τιμολόγια για τον μήνα Οκτώβριο έως τις 14 Νοεμβρίου. Μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το SAF-T στον οδηγό μας!

3. Επιστροφές και πληρωμές ΦΠΑ

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) συνεπάγεται την υποβολή δηλώσεων και αντίστοιχων πληρωμών των υπολογιζόμενων ποσών:

Ο Περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρέπει να αποστέλλονται μηνιαία ή τριμηνιαία ανάλογα με το καθεστώς που υιοθετεί η εταιρεία. Εάν υποβάλλετε το ΦΠΑ μηνιαία, θα πρέπει να το κάνετε έως τις 10 Οκτωβρίου, 10 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου. Εάν είναι υπό το τριμηνιαίο καθεστώς ΦΠΑ, η εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να παραδώσει τη δήλωση. Μάθετε πώς να συμπληρώνετε την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ.

Ο Ανακεφαλαιωτική δήλωση ΦΠΑ, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν από εταιρείες που ταξινομούνται στο κανονικό μηνιαίο καθεστώς ή στο τριμηνιαίο καθεστώς (στην περίπτωση ενδοκοινοτικών μεταδόσεων ή παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη). 20 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου είναι οι προθεσμίες που πρέπει να τηρήσετε. Εξηγούμε πώς μπορείτε να συμπληρώσετε σωστά την Ανακεφαλαιωτική Δήλωση ΦΠΑ.

Ο πληρωμή ΦΠΑ που καθορίζονται στις μηνιαίες περιοδικές καταστάσεις, πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 25 Οκτωβρίου, 25 Νοεμβρίου και 26 Δεκεμβρίου. Εάν βρίσκεστε στο τριμηνιαίο καθεστώς ΦΠΑ, η 21η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ποσών που καθορίζονται στη δήλωση για το 3ο τρίμηνο του έτους.

4. Πρόσθετη πληρωμή κρατικής επιβάρυνσης

Έως τις 15 Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή αγροτική δραστηριότητα, με κέρδη άνω του 1.500.000 €, πρέπει να πραγματοποιήσουν την τρίτη πρόσθετη καταβολή της κρατικής προσαύξησης.

5. Δήλωση και Καταβολή Τέλους Χαρτοσήμου

Η υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Τέλους Χαρτοσήμου (ΔΜΣ) πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, από εταιρείες που εκδίδουν πράξεις, συμβάσεις, έγγραφα, τίτλους ή άλλα είδη που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, που ασκήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, κατά το 4ο τρίμηνο του έτους, θα πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση αυτή έως τις 20 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου. Η πληρωμή του χαρτοσήμου μπορεί να γίνει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου.

6. Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Κυκλοφορίας

Εάν η εταιρεία έχει στην κατοχή της μηχανοκίνητα οχήματα, υποχρεούται να καταβάλει τον ενιαίο φόρο κυκλοφορίας (IUC) κατά τους τρεις μήνες του τριμήνου.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *