Οι πιο σημαντικές ημερομηνίες στο 3ο τρίμηνο του έτους

Ανακαλύψτε τις πιο σχετικές ημερομηνίες όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις για το 3ο τρίμηνο του έτους, τόσο για αυτοαπασχολούμενους όσο και για εταιρείες.

Σημαντικές ημερομηνίες για ανεξάρτητους εργαζομένους

Αυτές είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζετε εάν έχετε ανοιχτή δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενος:

Εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση

Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να πληρώσουν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 20 Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Άμεση Κοινωνική Ασφάλιση για να παραδώσετε το τριμηνιαίο αντίγραφο και να κάνετε μηνιαίες πληρωμές.

Τριμηνιαία Δήλωση Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να υποβάλλουν τριμηνιαία δήλωση με εισοδήματα που αποκτήθηκαν τους αμέσως προηγούμενους τρεις μήνες. Επομένως, τον Ιούλιο πρέπει να υποβληθεί δήλωση εισοδήματος που αποκτήθηκε μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Ανακαλύψτε τα βήματα για την υποβολή της τριμηνιαίας δήλωσης στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Περιοδική Δήλωση και Καταβολή Φ.Π.Α

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν εμπίπτουν στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Κανονικά υπάγονται στο κανονικό τριμηνιαίο καθεστώς, δηλαδή στο τρίτο τρίμηνο του έτους πρέπει να παραδώσουν την περιοδική δήλωση και να κάνουν την αντίστοιχη πληρωμή των υπολογιζόμενων ποσών μέχρι τις 31 Αυγούστου. Η Εφορία (Α.Τ.) απλοποιεί τη διαδικασία μέσω του αυτόματου ΦΠΑ, με την προσυμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης. Για να επωφεληθείτε από αυτήν τη δυνατότητα, δεν μπορείτε να έχετε οργανωμένη λογιστική και δεν μπορείτε να διαμένετε εκτός της χώρας, μεταξύ άλλων απαιτήσεων. Συμβουλευτείτε το έγγραφο ΑΤ για τον αυτόματο ΦΠΑ.

Πληρωμή σε λογαριασμό (IRS)

Οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν παρακρατούν φόρο στις αποδείξεις που εκδίδονται πρέπει να κάνουν προκαταβολές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η 31η Ιουλίου είναι η νωρίτερη ημερομηνία για αυτήν την πληρωμή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πληρωμή στο λογαριασμό.

Σημαντικές ημερομηνίες για εταιρείες

Κατά το 3ο τρίμηνο του έτους, υπάρχουν ορισμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και αντίστοιχες προθεσμίες που η εταιρεία σας δεν μπορεί να χάσει, και συγκεκριμένα:

Μηνιαία Κατάσταση Εισοδήματος

Αυτή η κατάσταση περιέχει πληροφορίες για το εισόδημα και τις αντίστοιχες παρακρατήσεις φόρων, τις κρατήσεις που γίνονται σε σχέση με τις υποχρεωτικές εισφορές σε συστήματα κοινωνικής προστασίας και τα νομικά υποσυστήματα υγείας, καθώς και τις συνδικαλιστικές εισφορές. Πρέπει να υποβάλλεται κάθε μήνα στην πύλη DMR: έως τις 11 Ιουλίου, 31 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου (δήλωση που σχετίζεται πάντα με τον προηγούμενο μήνα). Μάθετε πώς να συμπληρώνετε σωστά τη Μηνιαία Κατάσταση Εισοδήματος.

Επικοινωνία Τιμολογίων και Αρχείο SAF-T

Τα στοιχεία των τιμολογίων πρέπει να κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων, στον ιστότοπο της Φορολογικής Αρχής, από νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα, την εγκατάσταση, το στάβλο ή τη φορολογική τους κατοικία στην πορτογαλική επικράτεια και που εκτελούν εργασίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ εδώ. Η προθεσμία για αυτήν την επικοινωνία είναι η 12η κάθε μήνα (για παράδειγμα, παράδοση στις 12 Σεπτεμβρίου για τον μήνα Αύγουστο). Μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το SAF-T στον οδηγό μας!

Επιστροφές και πληρωμές ΦΠΑ

Υπάρχουν πολλά έγγραφα και αντίστοιχες πληρωμές που σχετίζονται με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ):

  • Η Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ, η οποία πρέπει να αποστέλλεται μηνιαία ή τριμηνιαία ανάλογα με το καθεστώς που υιοθετεί η εταιρεία. Εάν υποβάλλετε το ΦΠΑ μηνιαία, θα πρέπει να το κάνετε έως τις 11 Ιουλίου, 31 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου. Εάν βρίσκεστε στο τριμηνιαίο καθεστώς ΦΠΑ, έχετε προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου για να υποβάλετε τη δήλωση (Μάθετε πώς να συμπληρώνετε την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ).
  • Ανακεφαλαιωτική Δήλωση ΦΠΑ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται από υποκείμενους στο φόρο υπό το κανονικό μηνιαίο ή τριμηνιαίο καθεστώς (σε περίπτωση ενδοκοινοτικών μεταφορών ή παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη) και από όσους απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 53 και έχουν παράσχει υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. 20 Ιουλίου, 31 Αυγούστου και 20 Σεπτεμβρίου είναι οι προθεσμίες που πρέπει να τηρήσετε. Εξηγούμε πώς μπορείτε να συμπληρώσετε σωστά την Ανακεφαλαιωτική Δήλωση ΦΠΑ.
  • Η πληρωμή του ΦΠΑ που υπολογίζεται στις μηνιαίες περιοδικές δηλώσεις θα πρέπει να γίνει έως τις 15 Ιουλίου, 31 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου. Εάν βρίσκεστε στο τριμηνιαίο καθεστώς ΦΠΑ, η 31η Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των ποσών που καθορίζονται στη δήλωση για το 2ο τρίμηνο του έτους.

Απλοποιημένες πληροφορίες επιχείρησης (IES)

Αυτή η υποχρεωτική ετήσια δήλωση για εταιρείες και επιχειρηματίες με οργανωμένη λογιστική, που δημιουργήθηκε το 2007 και ενσωματώθηκε στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα Simplex, πρέπει να παραδοθεί έως τις 15 Ιουλίου. Μάθετε την απάντηση στις κύριες ερωτήσεις σχετικά με το ΑΕΙ.

Δήλωση και καταβολή τελών χαρτοσήμου

Η υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Τέλους Χαρτοσήμου (ΔΜΣ) πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, από υποκείμενους στο φόρο που κατέχουν τίτλους, συμβάσεις, έγγραφα, τίτλους ή άλλα είδη που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους, θα πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση αυτή έως τις 15 Ιουλίου, 31 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου. Η πληρωμή του χαρτοσήμου μπορεί να γίνει μέχρι τις 20 Ιουλίου, 31 Αυγούστου και 20 Σεπτεμβρίου.

Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Κυκλοφορίας

Εάν η εταιρεία διαθέτει μηχανοκίνητα οχήματα, πρέπει να πληρώσει το IUC κατά τη διάρκεια των τριών μηνών του τριμήνου.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *