Μείωση των απορριμμάτων στην εταιρεία: υπερπαραγωγή και διαδικασίες

Η Lean Production είναι το σύνολο εργαλείων και στρατηγικών που ανεβάζουν την απόδοση μιας εταιρείας σε υψηλότερο επίπεδο δημιουργώντας μια αποτελεσματική και αποδοτική δομή που καθιστά δυνατή την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βελτιστοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους.

Παρακάτω είναι οι επτά σπατάλη Λιτής Παραγωγής που πρέπει να αποφεύγει κάθε εταιρεία για να βελτιστοποιήσει τις επενδύσεις της και να είναι ανταγωνιστική στην αγορά ενδιαφέροντος:

  • υπερπαραγωγή;
  • χρόνος;
  • αποθέματα;
  • μεταφορά;
  • κινήσεις?
  • ελαττώματα,
  • διαδικασίες.

Υπερπαραγωγή: παραγωγή μόνο σύμφωνα με τη ζήτηση

Με την παραγωγή παρτίδων, με βάση μια λογική που δεν συνδέεται άμεσα με τις παραγγελίες που λαμβάνονται, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπολειπόμενων διαφόρων ποσοτήτων εμπορευμάτων. Εκεί Λιτή Παραγωγή Ως εκ τούτου, βασίζεται αυτή η πολύτιμη ιδέα σε μια παραγωγή που συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συσσωρεύονται άχρηστα και επιβλαβή αποθέματα στις αποθήκες της εταιρείας. Σε αυτή τη λογική, το Σύστημα Kanban είναι ένα από λιτές τεχνικές σεβόμενος αυτή τη θεωρία.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι, για να αποφευχθεί η υπερπαραγωγή, πρέπει να υπάρχουν αρχές ευελιξίας διαδικασίας και γενική οργάνωση υψηλού προφίλ και αποτελεσματικότητας. Επίσης, σωστός προγραμματισμός παραγωγή της εταιρείαςΚατά τρόπο που να επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό της ποσότητας των προϊόντων που θα παραχθούν με βάση τη ζήτηση, είναι ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας για την άπαχη παραγωγή με στόχο την αποφυγή σπατάλης.

Εκεί υπερπαραγωγή Ως εκ τούτου, δεν είναι μόνο κατ’ εξοχήν απόβλητα, αλλά είναι επίσης πολύπλοκο να περιοριστεί, καθώς τα ζητήματα που αφορούν είναι ιδιαίτερα δύσκολες πτυχές της παρέμβασης. Από αυτή την άποψη, οι παρεμβάσεις στα οργανωτικά ζητήματα που αφορούν την παραγωγή και το ανθρώπινο δυναμικό είναι απολύτως αναγκαίες.

Η αποτελεσματικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι βασικές έννοιες που πρέπει να προστατεύονται με μια σωστή στρατηγική εργασίας και επαρκή υποστήριξη ΤΠ για τη διατήρηση των θετικών αλλαγών που έχουν επιτευχθεί με την πάροδο του χρόνου. Για το σκοπό αυτό τοΣχεδιασμός επιχειρηματικών πόρων (Κυριολεκτικά «Σχεδιασμός επιχειρηματικών πόρων», συντομογραφία ως ERP) είναι ένα απαραίτητο λογισμικό για να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα και καινοτομία σε αυτές τις ανάγκες. ΜΕΓΑΛΟ’Επέκταση ERP Ως εκ τούτου, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση πληροφορικής για αυτούς τους σκοπούς, κυρίως να συμβαδίζει με την εποχή σε αγορές που χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από καινοτόμες διαδικασίες.

5 ιδέες για τη βελτίωση της παραγωγής της εταιρείας

Χρόνος: συγχρονίστε καλά τις φάσεις της διαδικασίας

Με την έλλειψη τέλειου συγχρονισμού μεταξύ των φάσεων της διαδικασίας, με την παρουσία νεκρών χρόνων ή την αναμονή για προβλήματα εξισορρόπησης, διευκολύνεται η αρνητική επίδραση στο γενικό σύστημα παραγωγής. Κι αυτό γιατί ακυρώνονται οι χρόνοι που δεν είναι αυστηρά απαραίτητοι για την παραγωγή των προϊόντων, καθώς αποδεικνύονται πραγματικός χαμός.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σκόπιμο να παρέμβουμε άμεσα με μια στρατηγική που στοχεύει στην εξάλειψη των καθυστερήσεων στις παραγωγικές δραστηριότητες. Σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής θα σήμαινε βελτίωση των χρόνων παραγωγής και αύξηση του επιπέδου απόδοσης.

Αποθέματα: Ελαχιστοποιήστε τα αποθέματα υλικών και ανταλλακτικών

Τα υπερβολικά αποθέματα αντιπροσωπεύουν μια άλλη σπατάλη, ένα άλλο μειονέκτημα για την εργασία και την εστίαση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος εντός της εταιρείας. Όταν μάλιστα παραμένουν ημικατεργασμένα προϊόντα ή αποθέματα πρώτων υλών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα απόβλητα που προκύπτουν επηρεάζουν αρνητικά το σύνολο της παραγωγής με σημαντικές απώλειες σε αξία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση παρέμβαση για τη μείωση των αποθεμάτων υλικών και ανταλλακτικών στο ελάχιστο κατά τις φάσεις παραγωγής, ελαχιστοποιώντας έτσι το αδρανές κεφάλαιο.

Μεταφορές: βελτιστοποίηση της δραστηριότητας μεταφορών από το ένα τμήμα στο άλλο

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για τους σκοπούς του α ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα αποδίδεται στη μεταφορική δραστηριότητα από το ένα τμήμα στο άλλο μιας εταιρείας. Στην πραγματικότητα, οι μεταφορές, αν δεν βελτιστοποιηθούν στο μέγιστο, συνεπάγονται μεγάλες σπατάλες από άποψη πόρων και χρόνου.

Υπό αυτή την έννοια, είναι εξαιρετικά σκόπιμο να εντοπιστούν οι πραγματικά χρήσιμες μεταφορές και οι μεταφορικές δραστηριότητες που μπορούν να αποφευχθούν μέσω κατάλληλου, αποτελεσματικού και λειτουργικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι κινήσεις: βελτίωση της απόδοσης του κύκλου μηχανικής κατεργασίας

Από την έναρξη της αρχικής φάσης, οτιδήποτε δεν προσθέτει αξία στην παραγωγή πρέπει να ακυρωθεί αμέσως. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναφορά δεν αφορά τις άμεσες συνδέσεις με τη μεταφορά πόρων, αλλά μάλλον αναφερόμαστε στις εσωτερικές κινήσεις του κύκλου επεξεργασίας.

Η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων ανδρών, μηχανών και προϊόντων εντός του κύκλου επεξεργασίας σημαίνει βελτιστοποίηση της απόδοσης και παροχή ισχυρής ώθησης στη σημαντική ανάπτυξη όσον αφορά την παραγωγικότητα. Αυτή είναι μια άλλη έγκυρη στρατηγική για να μην σπαταλάτε περιττά απόβλητα ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικές και για τον περιορισμό μιας άλλης μορφής σπατάλης.

Διαβάστε επίσης: Οργάνωση προσωπικού

Τα ελαττώματα: δώστε επίσης προσοχή στις αναφορές πελατών

Η πλήρης παράβλεψη των αναφορών από πελάτες σχετικά με ελαττωματικά κομμάτια σημαίνει ουσιαστικά απώλεια μιας καλής ευκαιρίας για την εξάλειψη των πιο συνηθισμένων απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής. Με λεπτομερή ανάλυση των τεμαχίων που θα παραχθούν και, με περαιτέρω έλεγχο όλων των σχετικών παραγωγικός κύκλος, είναι δυνατό να εντοπιστεί η φάση στην οποία υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο ελάττωμα. Μόλις εντοπιστεί η φάση που κινδυνεύει περισσότερο από ένα ελάττωμα, είναι δυνατό να παρέμβουμε στο πρόβλημα για να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται κατάλληλα τα εγγενή προβλήματα των σχετικών κομματιών.

Επομένως, το βασικό είναι να εντοπιστούν τα ελαττώματα όχι μόνο ξεκινώντας από έναν ακριβή εσωτερικό έλεγχο των αιτιών που τα προκάλεσαν, αλλά και με μια ακριβή ανάλυση των ελαττωμάτων που βρέθηκαν στα προϊόντα και αναφέρθηκαν απευθείας από τους ίδιους τους πελάτες. Πολύτιμοι έλεγχοι και αναφορές για την κατανόηση της φύσης των ελαττωμάτων και των αιτιών και για την κατανόηση των περιοχών που πρέπει να επηρεαστούν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις.

Διαδικασίες: συνεχής ανάλυση και παρακολούθηση για τον εντοπισμό αποβλήτων

Με μια ακριβή και πλήρη ανάλυση της όλης διαδικασίας, είναι δυνατό να εντοπιστούν οι μη παραγωγικές φάσεις εντός του κύκλου εργασίας. Λανθασμένες συμπεριφορές που προκαλούν επιβράδυνση της ροής, μεγάλες αυξήσεις στα έξοδα και απόρριψη προϊόντων προκαλούν σημαντική σπατάλη για τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ανάλυση και παρακολούθηση των διαδικασιών της εταιρείας για τον εντοπισμό αυτών που πρέπει να εξαλειφθούν, σε περιπτώσεις που δεν καθορίζουν πρόσθετη αξία αλλά μόνο σπατάλη από άποψη χώρου, χρόνου και ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η συνεχής ανάλυση και παρακολούθηση των διαδικασιών είναι μια άλλη χρήσιμη λειτουργία για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *