καταλάβετε τι είναι και σε τι χρησιμεύει

Η τεχνολογία HR χρησιμοποιεί τεχνολογικούς πόρους για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της, κάτι που αποφέρει οφέλη σε διάφορες πτυχές του κλάδου. Πάρτε τις αμφιβολίες σας για το θέμα!

Όσον αφορά την τεχνολογία, αυτό που προηγουμένως ήταν απρόσιτο σε πολλές εταιρείες έχει γίνει πλέον αναγκαιότητα για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, όπως π.χ. Τεχν. HR.

Με τη διάδοση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, τα συστήματα και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, οι υποψήφιοι έχουν αναπτύξει μια νέα συμπεριφορά σε σχέση με την καριέρα τους, όπως η αναζήτηση εργασίας με πολύ πιο γρήγορο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο, η επένδυση στην επαγγελματική ανάπτυξη μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και ακόμη και η γνώση περισσότερα για τις εταιρείες που προσλαμβάνουν αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι προετοιμασμένο να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση, εκτός από την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογικών πόρων για τη βελτίωση της εργασίας του.

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε περισσότερα για την τεχνολογία HR, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και τα οφέλη που παρέχει στις εταιρείες. Ολοκλήρωση αγοράς:

Τι είναι η τεχνολογία HR;

Βασικά, η έννοια της τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού ορίζεται από τη χρήση τεχνολογικών λύσεων για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων και διαδικασιών του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της διαχείρισης ανθρώπων.

Μια εταιρεία μπορεί να είναι τεχνικός ανθρώπινου δυναμικού ή να έχει ειδικό τμήμα. Για αυτό, η ομάδα μπορεί να βασιστεί σε πολλά εργαλεία, όπως π.χ πλατφόρμες πρόσληψης και επιλογήςκανάλια ψηφιακών μέσων και λογισμικό διαχείρισης.

Αυτή η ιδέα είναι αμφίδρομη, εξυπηρετώντας τόσο οργανισμούς όσο και υποψηφίους. Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες επιλογής ως παράδειγμα, οι υποψήφιοι συνήθως αναζητούν ευκαιρίες εργασίας μέσω e-mail ή προκηρύξεις κενών θέσεων σε κοινωνικά δίκτυα και σελίδες καριέρας που είχαν προηγουμένως αποκαλυφθεί από εταιρείες.

Έτσι, για να διατηρήσουν μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά εργασίας και να μπορέσουν να προσελκύσουν τους καλύτερους επαγγελματίες, οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν τις τάσεις του HR, να ενσωματωθούν σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και να ξέρουν πώς να επωφελούνται από λύσεις για τη διαχείριση των απαιτήσεών τους.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τεχνολογίας HR;

Το να είσαι τεχνολογία ανθρώπινου δυναμικού δεν σημαίνει μόνο τη χρήση τεχνολογικών πόρων, αλλά μια αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει να συμβεί στις ομάδες.

Αυτοί οι επαγγελματίες πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της τεχνολογίας για τον κλάδο, να κατανοήσουν ότι ένα πιο δυναμικό μοντέλο εργασίας βοηθά στην επίτευξη αποτελεσμάτων με μεγαλύτερη ευελιξία και διεκδίκηση.

Ορισμένες συνήθειες πρέπει να αποτελούν μέρος της ρουτίνας αυτής της ομάδας, όπως:

  • δίνουν προτεραιότητα στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων·
  • εστίαση στην εμπειρία των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον·
  • ανασυγκρότηση γραφειοκρατικών διαδικασιών.
  • ενσωματώνουν δεδομένα και διαδικασίες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης τεχνολογίας HR;

Η δημιουργία ενός τεχνολογικού τομέα ανθρώπινου δυναμικού φέρνει μια σειρά από οφέλη που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός οργανισμού. Δείτε τα κυριότερα παρακάτω:

Πιο αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπων

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται στο ανθρώπινο δυναμικό οδηγεί τη διαχείριση ανθρώπων σε ένα πιο αποτελεσματικό επίπεδο. Με τη χρήση του Τεχνητή νοημοσύνηBig Data και People Analytics, είναι δυνατή η ανάλυση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, των ποσοστών ικανοποίησης, της μέτρησης των αποτελεσμάτων, των επιπέδων παραγωγικότητας, μεταξύ άλλων.

Με τα δεδομένα στα χέρια, η ομάδα είναι σε θέση να σκιαγραφήσει καλύτερα τους στόχους και τις στρατηγικές για τον τομέα, να εργαστεί σε θέματα που πρέπει να βελτιωθούν και να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία.

Γενικά, τα μέτρα συμβάλλουν σε άλλες μετρήσεις ανθρώπινου δυναμικού, όπως η αύξηση της διατήρησης ταλέντων, ο δείκτης ικανοποίησης των εργαζομένων και η πτώση του κύκλου εργασιών.

Ευκινησία

Καθώς οι εργασίες είναι αυτοματοποιημένες και βελτιστοποιημένες, οι επιχειρησιακές διαδικασίες ολοκληρώνονται πιο γρήγορα, όπως για παράδειγμα ο χρόνος παρακολούθησης και ο έλεγχος μισθοδοσίας.

Με αυτό, η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού καταφέρνει να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη, πολύ συνηθισμένα όσον αφορά τον χειρισμό πληροφοριών, και κερδίζει περισσότερο χρόνο για να αφιερώσει σε πιο στρατηγικές δραστηριότητες.

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών επιλογής

Φανταστείτε πόσο αργές θα ήταν οι διαδικασίες επιλογής χωρίς την τεχνολογία; Με τη βοήθεια του α Πλατφόρμες R&Sτα στάδια πρόσληψης διεξάγονται πιο αποτελεσματικά.

Ο έλεγχος των βιογραφικών και των προφίλ των καλύτερων υποψηφίων μπορεί να γίνει με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διεκδίκηση στην επιλογή του επαγγελματία.

Μέσα σε μια ενιαία πλατφόρμα, εξακολουθεί να είναι δυνατή η εφαρμογή δοκιμών στο διαδίκτυο, η επικοινωνία με τους υποψηφίους με αυτοματοποιημένο τρόπο και η εξαγωγή αναφορών για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές προσλήψεις ή όταν υπάρχει ανάγκη αναδιάρθρωσης ομάδων, προσδιορίζοντας, βάσει των λειτουργικοτήτων της, εάν οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν ή όχι το επιθυμητό προφίλ για να καταλάβουν τη θέση.

μείωση κόστους

Προσθέτοντας όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σαφές ότι ένα άλλο όφελος του τεχνολογικού ανθρώπινου δυναμικού για τις εταιρείες είναι η μείωση του κόστους. Με πιο ευέλικτες ομάδες, χάρη στη βοήθεια εργαλείων, γίνονται πιο παραγωγικές, αντανακλώντας τα κέρδη για τις εταιρείες.

Επιπλέον, η βελτιστοποίηση της πρόσληψης και της επιλογής διασφαλίζει πιο δυναμικές προσλήψεις, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών και, κατά συνέπεια, τις δαπάνες για νέες διαδικασίες επιλογής, προσλήψεις και απολύσεις.

Τώρα που ξέρετε ήδη πώς να βελτιστοποιήσετε τη ρουτίνα σας και να κάνετε την εταιρεία σας όλο και περισσότερη τεχνολογία ανθρώπινου δυναμικού, κάντε το επόμενο βήμα και κατανοήστε τι είναι συνέχιση βίντεο και πότε είναι η ώρα να χρησιμοποιήσετε το τεχνούργημα.

About admin

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *